oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

Badania wstępne z zakresu medycyny pracy.

 

Do podstawowych obowiązków Pracownika, zgodnie z Art. 211 Kodeksu pracy należy poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.

Na podstawie Art. 229 § 4 kodeksu pracy Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.


Zasady kierowania pracowników na badania lekarskie określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015  (Dz. U. z 2015 r. poz. 457)


Rozporządzenie wprowadziło jeden obligatoryjny wzór skierowania na badania wstępne, okresowe lub kontrolne.

Skierowanie wydajemy kandydatowi na pracownika lub pracownikowi w dwóch egzemplarzach - jeden dla pracownika drugi dla lekarza. Lekarz wydaje dwa orzeczenia, jeden do akt osobowych drugi dla pracownika.

UWAGA!

Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika musi wydać skierowanie na badania wstępne, nawet jeżeli kandydat przyniesie ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego lub równoległego zakładu pracy.

Pracodawca może odstąpić od skierowania Pracownika na badania wstępne, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • kandydat dostarczył oprócz zaświadczenia od lekarza również kopię skierowania na badania od poprzedniego pracodawcy

  • przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniego stosunku pracy a nawiązaniem nowego nie jest dłuższa niż 30 dni.

  • z porównania przez Pracodawcę oferowanych warunków pracy i stanowiska z warunkami pracy i stanowiskiem które Pracownik posiadał u poprzedniego Pracodawcy wynika , że były one tożsame  

Jeżeli przedstawione wyżej warunki zostały spełnione, to wówczas możemy wpiąć w akta osobowe przedstawione przez pracownika orzeczenie lekarskie wraz ze skierowaniem od poprzedniego pracodawcy.

UWAGA!

Porównując stanowiska pracy, nie należy kierować się ich nazwami, ale faktycznymi warunkami pracy. Dla przykładu:Pracownica ma być zatrudniona na stanowisku -  fakturzystka.

Z orzeczenia z poprzedniego zakładu pracy  wynika, że Pracownica była zatrudniona również na stanowisku fakturzystki. Stanowiska więc są identyczne, ale to nie koniec naszej analizy.  Musimy przystąpić do porównania opisu stanowiska i czynników szkodliwych w naszym i w poprzednim zakładzie pracy:

  • u nowego Pracodawcy  – biurko za przepierzeniem na hali produkcyjnej – czynniki szkodliwe: hałas, pyły,
  • w poprzednim zakładzie – zamknięte biuro w osobnym budynku przy hurtowni – czynniki szkodliwe: brak.

Tym samym, pomimo ważnych badań muszą być one wykonane ponownie z uwzględnieniem czynników szkodliwych w nowym zakładzie pracy.

WNIOSEK

Jeżeli stanowiska i warunki pracy (zagrożenia)  nie są tożsame z tymi, które występowały u poprzedniego Pracodawcy, to konieczne jest skierowanie Pracownika na wstępne badanie lekarskie.

 

opracowała: Magdalena Dębińska

                  

Gdańsk, dnia 05 listopada 2016 roku

 


 


drukuj wyślij emailem