oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

JPK_VAT od 1 stycznia 2017 roku dla średnich i małych przedsiębiorców.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku mali i średni przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania comiesięcznego pliku JPK_VAT do organów podatkowych. Termin na złożenie pierwszych plików mija 27 lutego br. (25 dzień miesiąca, o którym mówi ustawa, w lutym 2017 roku przypada w sobotę, stąd dzień 27 lutego).


Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT, czyli Jednolity Plik Kontrolny to najkrócej mówiąc ewidencja zakupu i sprzedaży VAT przesyłana w specjalnej formule elektronicznej  do organu podatkowego. Zawiera on informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Przesyłany jest do organów podatkowych w formie pliku, który umożliwia jego przetwarzanie.

Kogo dotyczy obowiązek przekazywania plików JPK?

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT zostali objęci mali i średni przedsiębiorcy. Wcześniej objęto nim duże podmioty.

Status przedsiębiorcy dla potrzeb JKP_VAT określany jest zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z definicją tam zawartą przez małe przedsiębiorstwo rozumie się podmiot, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 10  i nie mniej niż 50 pracowników oraz
 • spełniał jedno z kryteriów finansowych:
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający obliczanej w złotych równowartości 10 milionów euro:

 • lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro.


Średnim przedsiębiorstwem określamy podmiot, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 • spełniał jedno z kryteriów finansowych:

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający obliczanej w złotych równowartość 50 milionów euro
 • lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

Od stycznia 2018 roku, obowiązkiem przesyłania JPK_VAT zostaną objęci także mikroprzedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • spełniał jedno z kryteriów finansowych

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający obliczanej w złotych równowartość 2 milionów euro,

 • lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Gdańska Kancelaria Doradztwa Podatkowego jest obecnie na etapie analizy, przeprowadzanej w oparciu o przepisy podatkowe, u których klientów z dniem 1 stycznia br. powstał obowiązek nadsyłania do organów podatkowych plików JPK_VAT.

Uprzejmie informujemy, że z tymi z Państwa, u których powstał wyżej opisany obowiązek nawiążemy indywidualny kontakt.

Niniejszy artykuł opracowano na podstawie art. 105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Rozporządzeń MF wydanych do ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).

autor: Paweł Loose prawnik redaktor serwisu www.oswoicpodatki.pl

konsultacja: Izabela Szymańska doradca podatkowy

Gdańsk, dnia 17 lutego 2017 roku

 


drukuj wyślij emailem