oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

 

Nowe zasady opłacania składek ZUS po 1 stycznia 2018 roku.


Od dnia 1 stycznia 2018 roku zmieni się sposób, w jaki będziemy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wpłacamy odpowiednie kwoty na wyodrębnione konta bankowe, w ten sposób, że każdy fundusz posiada odrębne konto. Na dokumencie płatniczym wskazujemy dane identyfikacyjne NIP, Regon, Pesel, typ wpłaty, numer deklaracji, miesiąc i rok, za który opłacamy składki, numer decyzji, numer tytułu wykonawczego.

Jeśli podamy nieprawidłowe dane, to ZUS może nie zidentyfikować wpłaty z naszym kontem.

Obowiązujące teraz cztery rachunki z dniem 31 grudnia 2017 roku zostaną zamknięte.

Od 1 stycznia 2018 roku całość składek będziemy opłacali jednym przelewem, na jeden rachunek bankowy.

Do końca roku 2017 każdy z nas otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego do opłacania składek. Numer przypisanego  konta bankowego będzie jedynym identyfikatorem w ZUS.

Od stycznia 2018 roku na przelewie do ZUS nie podajemy żadnych dodatkowych danych, które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty.


Struktura numeru rachunku składkowego będzie następująca:


2 cyfry        11 cyfr        3 cyfry        10 cyfr
↓        ↓        ↓        ↓
NN        60000002026        NNN        NNNNNNNNNN
↓        ↓        ↓        ↓
Liczba kontrolna        Stały numer ZUS        Liczba uzupełniająca        Twój NIP

UWAGA!

ZUS rozpoczyna akcję wysyłania informacji o nowych rachunkach do opłacania składek od 01 października br. Mogą pojawić się oszuści, podszywający się pod ZUS. Proszę upewnić się, ze przysłany numer konta jest prawidłowy tzn.:

  • czy w rachunku składkowym jest zawarty numer identyfikujący ZUS – 60000002 026 (cyfry od 3 do 13)?
  • czy w rachunku składkowy jest zawarty Państwa NIP
  • czy w informacji jest bezbarwne logo ZUS i logo e-SKŁADKA?

W przypadku spółek komandytowych, spółek cywilnych, swój numer rachunku składkowego otrzyma każdy właściciel i osobno spółka.


Jeśli podatnik rozpocznie działalność w roku 2018, to ZUS wyśle informację o numerze rachunku składkowego pocztą, niezwłocznie po założeniu konta płatnika składek.


ZUS wyśle listy z numerami tylko do podatników. Prosimy zachować je, oraz kopię niezwłocznie przekazać do Kancelarii.

Od stycznia 2018 roku, Bank nie podpowie nam tego numeru przy wypełnianiu przelewu.

Kolejna zmiana polega na tym, że od stycznia 2018 roku ZUS samodzielnie zaliczy naszą jedną wpłatę proporcjonalnie na poszczególne Fundusze. I tutaj UWAGA! jeśli zapłacimy za mało, to będziemy mieli zaległość na każdym z funduszy. A z tym wiąże się ryzyko utraty  dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli posiadamy zaległości, to ZUS zaliczy naszą wpłatę na najstarszą zaległość (plus ewentualne odsetki).


Reasumując, zmiany wchodzące od nowego roku, uproszczą technikę opłacania składek - będzie to jeden przelew identyfikowany na indywidualnym rachunku bankowym każdego z podatników. Szczególnego znaczenia, również z punktu widzenia podatkowego nabierze terminowe i poprawne (co do kwoty i na właściwy rachunek bankowy) opłacanie składek. W przypadku zaległości trudniej bowiem będzie przyporządkować wartości opłaconych składek, zaliczanych do kosztów podatkowych jak i tych obniżających zaliczkę na podatek dochodowy.

Aby uniknąć powyższych perturbacji, zachęcamy do terminowych płatności w pełnej kwocie. 

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).

autor:

Marek Bąk

p.o. główny księgowy

autoryzacja

Izabela Szymańska

doradca podatkowy


drukuj wyślij emailem