oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

 

Wzmocniona ochrona prawna podatnika w 2017 roku

 

Od  stycznia 2017 roku  poszerzony został zakres praktycznych narzędzi prawnych, które mają na celu zabezpieczyć ochronę prawną podatnika. Do tej

pory, podatnik w sytuacji problemowej mógł zwrócić się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej,która to interpretacja

chroniła go, o ile zastosował  się do zaprezentowanego przez organ podatkowy stanowiska. I ta forma ochrony nadal w przepisach pozostaje.


Dodatkowo, ustawodawca wprowadził:

 

  • objaśnienia podatkowe, wydawane z urzędu przez Ministra Finansów. 

Są to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego.
Będą one dostępne powszechnie poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów pod nazwą „Objaśnienia podatkowe".

 

  • utrwaloną praktykę interpretacyjną Ministra Finansów.

 

Są to wyjaśnienia z zakresu wykładni prawa podatkowego, które dominują w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach

faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie

12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu   rozliczeniowego.

 

Podatnik, który zastosuje się do stanowiska wynikającego z objaśnień podatkowych lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej, korzysta z ochrony prawnej

na takich samych zasadach jak podatnik, który zastosował się do otrzymanej interpretacji indywidualnej.

 

Gdańsk, dnia 20 stycznia 2017 roku

Izabela Szymańska doradca podatkowy

 

drukuj wyślij emailem