oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO
Zasada, aby postępowanie podatkowe było prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, jest adresowana do tychże organów. W swoim podstawowym znaczeniu wskazuje, że prawidłowe stosowanie przepisów prawa z poszanowaniem słusznych racji podatnika będzie stanowiło realizację tej reguły. Oznacza również, aby w razie wątpliwości co do interpretacji przepisu prawa podatkowego, stosować taką jego wykładnię, która nie będzie działała na szkodę podatnika (teza wyroku NSA z dnia 03.11.1999 roku, SA/BK 1147/98 "Ordynacja podatkowa" Komentarz 2003 B.Adamiak, J.Borkowski, R.Mastalski, J.Zubrzycki, strona 441, UNIMEX).
    
W innym wyroku z dnia 20.06.1885 roku SA/GD 78 /85 NSA orzekł :  "Zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach odwoławczych, na tle tego samego stanu faktycznego w tej samej sprawie, bez bliższego uzasadnienia takiej zmiany powoduje, że może nastąpić uzasadnione podważenie zaufania obywateli do organu." ("Ordynacja podatkowa" Komentarz  2003 B.Adamiak, J.Borkowski, R.Mastalski, J.Zubrzycki, strona 441, UNIMEX ).
 
Realizacja powyższej reguły będzie w dużej mierze wynikała z oceny, czy w konkretnym postępowaniu podatkowym organ podatkowy stosował wszystkie zasady, do których jest zobligowany.  
 
USTAWA ORDYNACJA PODATKOWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU
 
Art. 121.
 
§ 1. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.
 
01 października 2012 roku
 

drukuj wyślij emailem