oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO

Zasada dwuinstancyjności postępowania została sformułowana w art. 78 Konstytucji RP, a następnie powtórzona w art. 127 Ustawy Ordynacja podatkowa. Oznacza, że każda decyzja administracyjna podjęta przez organ pierwszej instancji może być zaskarżona i będzie wówczas podlegać ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez organ drugiej instancji.


KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Art. 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. 

USTAWA ORDYNACJA PODATKOWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU

 
Art. 127.

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne.

01 października 2012 roku


drukuj wyślij emailem