oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO
Prawo do skargi wynika bezpośrednio z Konstytucji i powinno być stosowane przez podatników, zwłaszcza w sytuacjach gdy organ podatkowy rażąco narusza zasady postępowania podatkowego. 
 
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku
 
Art. 63.
 
Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. 
 
01 października 2012 roku 

drukuj wyślij emailem