oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO
 
Zasada praworządności sformułowana została bezpośrednio w Konstytucji, a następnie powtórzona w Ustawie Ordynacja podatkowa. Oznacza bezwzględny obowiązek działania organów władzy publicznej, w tym organów podatkowych na podstawie prawa i w jego granicach. Konstytucja zawiera zamknięty katalog źródeł prawa, w szczególny sposób regulując, iż nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych  następuje w drodze ustawy.   
 
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 roku
 
Art. 7.
 
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 
Art. 87.
 
1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.
 
Art. 217.
 
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
 
 
USTAWA ORDYNACJA PODATKOWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU
 
Art. 120.
Organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa.
 
01 października 2012 roku

drukuj wyślij emailem