oswoić podatki
nagłówek1 o nasregulamin kontakt nagłówek2
dane kontaktowe
INTERNETOWA KANCELARIA DORADCTWA PODATKOWEGO
Wiadomości podatkowe
Zmiany w kasach fiskalnych na 2015 rok - projekt

Projekty zmian w kasach fiskalnych na rok 2015.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego Rozporządzenia, które miałoby wejść w życie w roku 2015. Zgodnie z zamierzeniami, niektóre grupy podatników miałyby być objęte obowiązkiem stosowania kas fiskalnych, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów. Chodzi o podatników świadczących usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz naprawy pojazdów samochodowych.

Jeżeli projektowane zmiany zostaną wprowadzone w życie, będzie to oznaczało, że w/w grupy podatników stracą prawo do zwolnienia podmiotowego, limitowanego wysokością obrotów do 20.000 zł rocznie. Aktualnie, do końca 2014 roku, takie właśnie zwolnienie obowiązuje względem podmiotów świadczących w/w usługi.

Dla przypomnienia obowiązek ewidencjonowanie w kasie fiskalnej dotyczy obrotów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników. Należy również mieć na uwadze, że limit 20.000 zł obrotów uprawniający do zwolnienia, dotyczy całego roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz takich osób w trakcie roku podatkowego, limit wylicza się w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży.


11 września 2014 roku


drukuj wyślij emailem