drukuj zamknij podgląd

Doradca podatkowy u przedsiębiorcy.

Doradztwo podatkowe jest dziedziną odrębną od księgowości.

Ab skutecznie doradzać podatkowo, trzeba łączyć wiedzę i doświadczenie z różnorodnych dziedzin prawa. Przede wszystkim chodzi o prawo podatkowe, ale również prawo cywilne, znajomość rachunkowości oraz prawa pracy.

Doradca podatkowy jest potrzebny przedsiębiorcy już na etapie planowania działalności gospodarczej. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, determinuje sposób jej opodatkowania. To decyzje kluczowe, które mają służyć rozwojowi firmy. Źle podjęte, mogą spowodować niekontrolowany wzrost kosztów np. związany z prowadzeniem ewidencji księgowych, bądź nieadekwatne obciążenie zobowiązaniami budżetowymi.  

Prawo podatkowe jest także istotnym dopełnieniem umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Częstokroć, skutki podatkowe takich umów  powstają niezależnie od naszej woli i zdarza się, że  nie jesteśmy do nich przygotowani. Dlatego też, tak ważnym jest, aby na etapie tworzenia zapisów w kontraktach, podatnik  wiedział, jakich konsekwencji w sferze zobowiązań podatkowych może  spodziewać się po podpisaniu umowy.

Trafnym przykładem potrzeby łączenia różnych dziedzin prawa są również procesy przekształceniowe przedsiębiorców, w których cywilistyka stanowi pewien zamknięty katalog możliwości. To prawo podatkowe  jest języczkiem u wagi  projektów restrukturyzacyjnych, a ich inspiracją jest potrzeba optymalizacji podatkowej i rozwój firmy.

 

Nasza oferta skierowana jest do:

  • małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i potrzebują doradztwa podatkowego,

  • a także do przedsiębiorców, którzy posiadają własne służby księgowe i potrzebują sporadycznego lub okresowego doradztwa podatkowego związanego z prowadzeniem firmy.

  Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.